Aradi vértanúk 13+...
Ormai Norbert
Báró Ormai (Auffenberg/Ormay) Norbert honvéd ezredes
születési hely: Dobřany 1813
család: Morvaországi német arisztokrata családban született
kivégzés: kötél általi halál
sírhely: Arad
In memoriam Ormai Norbert (1813 - 1849)
„Megírtuk már azt, hogy lovag Auffenberg hadügyminiszter rokona Ormay Józsefnek, az aradi vértanúnak, akit azelőtt szintén Auffenbergnek hívtak. Most Aradról a következő részleteket közlik arról, hogyan végeztette ki Haynau Ormay Józsefet.
Ormay ezredes Gyuláról, ahol a meghódolt magyar csapatokat átvették az oroszok, belovagolt Aradra Haynauhoz; azt akarta Haynautól kérni, hogy a behódolás körül ne bánjanak olyan lealázóan a magyar katonákkal és tisztekkel. A tábornok segédtisztjét Winter főhadnagyot kérte, hogy jelentse be.
– Ő excellenciája igen rossz kedvében van, nem tanácsos hozzá bemenni, tessék talán holnap jönni ezredes úr, – szólt a főhadnagy.
– Nem baj, jelentse csak be, – válaszolt Ormay, aki teljes díszben állt a főhadnagy előtt.
Bejelentették; de a másik pillanatban már irtózatos lármát hall Haynau szobájából. A főhadnagy kirohan, galléron kapja Ormayt és lökdösi a házból kifelé. A földszinten beordít hóhérért, a profószért és két katonáért és Ormayt lökdösve, futólépésben rohantak a városból kifelé. Ormay nem tudta mire vélni a dolgot. Szakadó eső zuhogott és az egész társaság bőrig ázott. Midőn elérték a csálai erdőt, se szó, se beszéd az első fára felakasztották szerencsétlen Ormayt.
E szokatlan gyors hóhérmunkának az volt az oka, hogy midőn a főhadnagy bejelentette Ormayt, Haynau dühbe jött, hogy mer ilyen rebellis alakot bejelenteni és azt mondta adjutánsának, főbe löveti, ha tíz perc múlva nem jelenti, hogy Ormay fel van akasztva. A főhadnagy tíz perc múlva jelentette, hogy az aktus megtörtént. Ormay volt az első aradi vértanú 1849. augusztus 23-án, azután jött a tizenhárom, majd Kaazinczy és Hauk. Ormay (Auffenberg) József egyik öccse volt a most kinevezett hadügyminiszter, lovag Auffenberg Móricnak az apja.”

Aradi vértanúk Magyarország és Erdély teljhatalommal felruházott ura, Haynau táborszernagy 14 tagú haditörvényszéke - tanúk meghallgatása, védők részvétele nélkül, két tárgyalás után - olyan honvédtiszteket ítélt halálra, akik a szabadságharc kitörése előtt a császári és királyi seregben tényleges tisztként szolgáltak és a szabadságharc alatt tábornoki rangot értek el, vagy önálló seregtestet vezettek.

"… a mellékelt ítéletek végrehajtására reggel, kellő időben kerüljön sor, hogy az elítéltek elrettentő példaként egész nap közszemlére legyenek kitéve a vesztőhelyen." - idézet az Aradi vértanúk kivégzésével kapcsolatos utasításából. (október 6.)

Golyó általi halált haltak – a 25. császári és királyi gyalogezred 2. zászlóaljából alakított kivégzőosztag lőtte agyon:


GRÓF BATTHYÁNY LAJOS miniszterelnök
születési hely: Pozsony
család: birtokos nemesi családban született, nős, három gyermek apja
kivégzés helye: Pest
ítélet: kötél általi halál. Batthyány a kivégzési módot megalázónak tartotta, felesége becsempészett egy tört, az öngyilkossági kísérlete azonban nem sikerült. kivégzés: felakasztását a nyaki sebek miatt nem tudták végrehajtani, golyó általi halált halt
sírhely: Budapest, Kerepesi-temető
Élete és vértanúi halála


DESSEWFFY ARISZTID honvéd tábornok
DESSEWFFY ARISZTID honvéd tábornok
születési hely: Csákány 1802
család: magyar nemesi családból származott, nős
ítélet: kötél általi halál, minden ingó és ingatlan vagyon elvesztése, osztrák tiszti rang és nyugdíj elvesztése
kivégzés: golyó általi halálra módosítva az ítélet
sírhely: Margonya (Szlovákia), családi sírbolt
Halál estéjén aludt. "Tiszta lelkiismeretem van, s az hagyott aludni" - mondta a papnak.


KISS ERNŐ honvéd altábornagy
KISS ERNŐ honvéd altábornagy
születési hely: Temesvár 1799
család: nagybirtokos magyar-örmény családban született, özvegy, gyermekei nem voltak
kivégzés: golyó általi halál
sírhely: Alsóelemér (Szerbia), családi sírbolt
Kivégzésekor nem engedte szemét bekötni.


LÁZÁR VILMOS honvéd ezredes
LÁZÁR VILMOS honvéd ezredes
(a szabadságharc végén önálló seregtestet irányított, ezért tábornokként kezelték) születési hely: Nagybecskerek 1815
család: magyar-örmény családban született, nős, három gyermek apja
ítélet: kötél általi halál, minden ingó és ingatlan vagyon elvesztése
kivégzés: golyó általi halálra módosítva az ítélet
sírhely: Arad, vértanúk emlékoszlopa
Kivégzése előtt levelet írt feleségének.


SCHWEIDEL JÓZSEF honvéd tábornok
SCHWEIDEL JÓZSEF honvéd tábornok
születési hely: Zombor 1796
család: német polgári családban született, nős, öt gyermek apja
ítélet: golyó általi halál, minden ingó és ingatlan vagyon elvesztése
kivégzés: golyó általi halál
sírhely: Arad, vértanúk emlékoszlopa
Kivégzésekor kezében azt a feszületet tartotta, amelyet a csatákban is magával vitt.

Kötél általi halált haltak: (Franz Bott, a brnói hóhér végzett velük a bitón)


AULICH LAJOS honvéd tábornok, hadügyminiszter
AULICH LAJOS honvéd tábornok, hadügyminiszter
születési hely: Pozsony 1793
család: német polgári családban született, nőtlen
ítélet: kötél általi halál, osztrák tiszti rang és nyugdíj elvesztése, minden ingó és ingatlan vagyon elvesztése
kivégzés: kötél általi halál
sírhely: Arad, vértanúk emlékoszlopa
Halála előtt Horatiust olvasott.


DAMJANICH JÁNOS honvéd tábornok
DAMJANICH JÁNOS honvéd tábornok
születési hely: Temesőr (Szerbia) 1804
család: szerb katonacsaládban született, nős, gyermekei nem voltak
ítélet: kötél általi halál, minden ingó és ingatlan vagyon elvesztése, osztrák tiszti rang és nyugdíj elvesztése
kivégzés: kötél általi halál
sírhely: Arad, vértanúk emlékoszlopa
Utolsó szavai: "Azt gondoltam én leszek az utolsó, mert a csatában mindig az első voltam. Szegény Emíliám! Éljen a haza!"


KNÉZICH KÁROLY honvéd tábornok
KNÉZICH KÁROLY honvéd tábornok
születési hely: Veliki Grđevac (Horvátország) 1808
család: horvát katona családban született, nős, két gyermek apja
ítélet: kötél általi halál, minden ingó és ingatlan vagyon elvesztése, osztrák tiszti rang és nyugdíj elvesztése
kivégzés: kötél általi halál
sírhely: Arad, vértanúk emlékoszlopa
A kivégzés előtti éjszakán Egerben élő családjának írt búcsúlevelet.


LÁHNER GYÖRGY honvéd tábornok
LÁHNER GYÖRGY honvéd tábornok
születési hely: Necpál (Szlovákia) 1795
család: német polgári családban született, nős, egy gyermek apja
ítélet: kötél általi halál, minden ingó és ingatlan vagyon elvesztése, osztrák tiszti rang és nyugdíj elvesztése
kivégzés: kötél általi halál
sírhely: Arad, vértanúk emlékoszlopa
Utolsó estéjén Donizetti egyik operahősének búcsúáriáját játszotta fuvoláján.


GRÓF LEININGEN KÁROLY honvéd tábornok
GRÓF LEININGEN KÁROLY honvéd tábornok
születési hely: Ilbenstadt (ma Niddatal, Németország) 1819
család: elszegényedett főnemesi családba született, nős
ítélet: kötél általi halál, minden ingó és ingatlan vagyon elvesztése, osztrák tiszti rang és nyugdíj elvesztése
kivégzés: kötél általi halál
sírhely: Arad, vértanúk emlékoszlopa
Őreit megvesztegette, kivégzésekor honvéd tábornoki egyenruhát viselt.


NAGYSÁNDOR JÓZSEF honvéd tábornok
NAGYSÁNDOR JÓZSEF honvéd tábornok
születési hely: Nagyvárad 1804
család: magyar nemesi családban született, nőtlen
ítélet: kötél általi halál, minden ingó és ingatlan vagyon elvesztése, osztrák tiszti rang és nyugdíj elvesztése
kivégzés: kötél általi halál
sírhely: Arad, vértanúk emlékoszlopa
Utolsó szavai: "Éljen a haza!"


POELTENBERG ERNŐ LOVAG honvéd tábornok
POELTENBERG ERNŐ LOVAG honvéd tábornok
születési hely: Bécs 1814
család: osztrák nagybirtokos nemesi családban született, nős, három gyermek apja ítélet: kötél általi halál, minden ingó és ingatlan vagyon elvesztése, osztrák tiszti rang és nyugdíj elvesztése
kivégzés: kötél általi halál
sírhely: Arad, vértanúk emlékoszlopa
Utolsó szavai: "Szép kis deputáció megy az Úristenhez, hogy a magyarok ügyét képviselje!"


TÖRÖK IGNÁC honvéd tábornok
TÖRÖK IGNÁC honvéd tábornok
születési hely: Gödöllő 1795
család: kisbirtokos magyar nemesi családban született
kivégzés: kötél általi halál
sírhely: Arad, vértanúk emlékoszlopa


GRÓF VÉCSEY KÁROLY honvéd tábornok
GRÓF VÉCSEY KÁROLY honvéd tábornok
születési hely: Pest 1807
család: magyar főnemesi családban született, nős, gyermektelen
kivégzés: kötél általi halál
sírhely: Arad, vértanúk emlékoszlopa
Mivel utolsónak végezték ki, halott vetélytársának, Damjanichnak csókolt kezet búcsúzásképpen.
Kazinczy Lajos
Kazinczy Lajos honvédezredes
születési hely: Széphalom 1820
család: magyar nemesi család
kivégzés: golyó általi halál 1849. október 25.
sírhely: ismeretlen
Kazinczy Lajos honvédezredesről igen keveset tudunk, de ezen az állapoton könnyű segítenünk azzal, hogy elolvassuk...

Ludwig Hauk
születési hely: Bécs 1799
család: osztrák származású honvéd alezredes, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik katonája, az Aradi vértanúk egyike. / Sajnos nincs kép hozzá! /
kivégzés: kötél általi halál 1850. február 19

A legenda szerint Hauk éppen fogolytársaival kártyázott, amikor a porkoláb érte jött, s közölte vele, hogy a felesége anyja beteg, emiatt neki el kellene vele utaznia. Ha Hauknak nincs ellenére, szeretné egy nappal korábban kivégeztetni. Hauk udvarias ember volt, megsajnálta a porkolábot, "s megtette neki azt a kis szívességet, hogy tizenkét órával a határidő előtt engedte magán Haynau ítéletét végrehajtatni" - írja Hermann Róbert. Sajnos ismert kép nem maradt fenn róla.

Feledésbe merült áldozatok:


LENKEY JÁNOS honvéd tábornok
LENKEY JÁNOS honvéd tábornok
születési hely: Gömör 1807
család: köznemesi családból származott
kivégzés: kivégzését zavarodott elmeállapota miatt elhalasztották. Az aradi várbörtönben halt meg 1850 februárjában.
sírhely: Eger (az aradi temetőbe Lenkey Károly honvédhuszár alezredes testvére temettette el 1850. február 7.)
Lenkey tábornok


GÁSPÁR ANDRÁS honvéd tábornok
GÁSPÁR ANDRÁS tábornok
születési hely: Kecskemét
család: nős, két gyermek apja
ítélet: 10 év várfogság, kapitányi rangjának és a IV. osztályú orosz Valgyimir-rend elvesztése. Az egyetlen tábornok, aki nem kapott halálos ítéletet. Kegyelmének oka, hogy Ferenc József hajdani lovaglómestere volt.
Gáspár András visszaemlékezése
Haynau
S mi történt végül Haynauval?

A véres leszámolás irányítója és végrehajtója - de nem legfőbb kitervelője, hiszen az maga Ferenc József császár és király -, Haynau táborszernagy volt. A diktátori hatalommal felruházott Haynau nem sokáig kegyetlenkedhetett Magyarországon: 1850-ben lemondtak dicstelen szolgálatairól. "Nemde, a magyarok szeretnek engemet?" - kérdezte Haynau az elbocsátása után egy Magyarországon szolgáló osztrák kormánytisztviselőtől. Hermann Róbert idézi fel ezt a jelenetet, mint olyat, ami jól mutatja, mennyire nem ismerte Haynau az általa pár hónapig irányított országot.
Hermann szerint aztán Haynau 1850-ben Angliába utazott. Meglátogatta a Barclay and Perkins sörfőzdét. A munkások között dolgozott egy Gustav von Frank nevű bécsi menekült, aki felismerte a tábornokot. Az ő felbujtására a munkások bántalmazták, sőt, még híres, hosszú bajuszát is megrángatták - a magyar történész szerint. Haynaunak sikerült egy közeli házba menekülnie. Nem emelt vádat, hanem elhagyta Londont, és Oostendébe (Belgiumba) utazott. 1852-ben hasonló inzultusban volt része Haynaunak Brüsszelben, Oostendében és Párizsban is.
Végül 1853-ban halt meg, valószínűleg agyvérzésben, bár elképzelhető, hogy egy korábbi fejsérülése miatt ájult el egy rendezvényen, ahol az észak-itáliai sikereit ünnepelte éppen.

Hermann Róbert: 1948-1950 kivégzések
A hősök utolsó mondatai
Fotók
Szobrok
Az Aradi tizenhárom és a további vértanúk


Bartha Kata

2011.10.30


Aradi vértanúkARADI VÉRTANÚK
Aradi vértanúkARADI VÉRTANÚK
Aradi vértanúk
ARADI VÉRTANÚK

ARADI VÉRTANÚK
ARADI VÉRTANÚK


<<< Főoldal                                                                                    Vissza >>>

A mozgás élet! Fedezd fel a természet szépségeit!
Utazás, aktív pihenés, kirándulás, természetjárás, szállás, túrázás, egyéb kultúrtörténeti programok!


     ©Jogi nyilatkozat!

Jelen honlap, teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. A honlap tulajdonosa, a honlapon található szövegek, képek, animációk, és egyéb anyagok szerzői jogainak és más szellemi tulajdonjogoknak korlátlanul tulajdonosa. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az oldal tulajdonosa felhasználásra vonatkozó felhatalmazást, jogot kizárólag külön, egyénre szabott, írásos engedély alapján engedélyez a honlapon közzétett tartalommal kapcsolatban.

Eger A mozgás élet - Fedezd fel a természet szépségeit!
Utazás, aktív pihenés, kirándulás, szállás, túrázás, túrafelszerelés, természetjárás, egyéb kultúrtörténeti programok
Free blog counter

SubmitexpressSzolgáltatónk - Domain - Webtárhely Hunweb Hun-Web Linkek Linkpark Magyar honlap WYW kereső WYW link Linkgyűjtemény és RSS gyűjtemény
Az erdő fohásza websas.hu Bécsiszelet Vendéglő Online gombahatározó DVD Top Toplista mrmunkaruha Wass Albert Emlékére
eXTReMe Tracker
linkcsere

Design: © - Szerkesztő: © - 2005 - . - Minden jog fenntartva !